Pressmeddelanden

2020

Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020
Minskat antal aktier och röster i Kinnevik
Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Extra bolagsstämma 2020
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020
Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Utfall av Kinneviks accelererade bookbuild av aktier i Zalando
Kinnevik inleder accelererad bookbuild av aktier i Zalando
Kinnevik: Årsstämma 2020
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020
Cecilia Qvist föreslås till Kinneviks styrelse
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Kinnevik: Bokslutskommuniké 2019