Pressmeddelanden

2018

Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Ägarförändringar i Kinnevik
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018
Kinnevik: Valberedning inför årsstämman 2019
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018
Kinnevik: Extra bolagsstämma 2018
Förändring i antalet A-aktier, B-aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma
Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Årsstämma 2018
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Kinneviks valberednings föreslagna styrelsesammansättning
Kinnevik noterar pressmeddelandet från MTG
Verdere utfärdar optioner till Kinneviks vd
Kinnevik: Bokslutskommuniké 2017