Pressmeddelanden

2017

Dame Amelia Fawcett föreslås som ny styrelseordförande i Kinnevik
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017
Kinnevik: Valberedning inför årsstämman 2018
Henrik Poulsen utsedd till vice styrelseordförande i Kinnevik
Anders Borg avgår ur Kinneviks styrelse
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017
Georgi Ganev utsedd till verkställande direktör för Kinnevik
Kinnevik: Årsstämma 2017
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017
Kinnevik förvärvar 18,5% av Com Hem
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Kinnevik: Valberedningens föreslagna styrelse
Kinnevik: Bokslutskommuniké 2016