Pressmeddelanden

2016

Kinnevik: VD Lorenzo Grabau lämnar Kinnevik
Minskat antal aktier och röster i Kinnevik
Förändring i antalet A- och B-aktier samt röster i Kinnevik
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016
Minskat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Årsstämma 2016
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016
Kinnevik: Valberedningen föreslår ytterligare styrelseledamot
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Kinnevik beslutar om återköp av egna aktier
Kinnevik: Bokslutskommuniké 2015