Pressmeddelanden

2019

Kinnevik utnämner Erika Söderberg Johnson till finansdirektör
Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik slutför accelererad bookbuild av aktier i Zalando
Kinnevik inleder accelererad bookbuild av aktier i Zalando
Kinnevik deltar med 50 MUSD i Babylons finansieringsrunda
Kinnevik:Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019
Kinnevik köper aktier i Livongo
Kinnevik drar tillbaka sitt erbjudande av aktier i Millicom
Kinnevik: Årsstämma 2019
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Kinnevik: Bokslutskommuniké 2018

2018

Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Ägarförändringar i Kinnevik
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018
Kinnevik: Valberedning inför årsstämman 2019
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018
Kinnevik: Extra bolagsstämma 2018
Förändring i antalet A-aktier, B-aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma
Ökat antal aktier och röster i Kinnevik