Pressmeddelanden

2021

Minskat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021
Minskat antal aktier och röster i Kinnevik
Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Årsstämma 2021
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021
Kinnevik publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Valberedningens förslag till styrelse och ny styrelseordförande
Kinneviks bokslutskommuniké 2020

2020

Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020
Minskat antal aktier och röster i Kinnevik
Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Extra bolagsstämma 2020
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020
Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Utfall av Kinneviks accelererade bookbuild av aktier i Zalando
Kinnevik inleder accelererad bookbuild av aktier i Zalando
Kinnevik: Årsstämma 2020