Substansvärde

Sammansättning av Kinneviks substansvärde per 30 juni 2019

BolagKinneviks andelAndel av substansvärdetVerkligt värde (Mkr)
Zalando32%34%32 335
Tele227%27%25 440
Millicom37%21%19 712
Global Fashion Group40%4%3 761
Livongo9%2%1 765
Quikr17%2%1 542
Övrigt 10%10 165
Portföljvärde  94 720
Nettoskuld  5 679
Substansvärde  89 049