Substansvärde

Sammansättning av Kinneviks substansvärde per 31 december 2018

BolagKinneviks andelAndel av SubstansvärdetVerkligt värde (Mkr)
Zalando32%25%17 924
Millicom38%30%21 169
Tele227%30%21 172
Global Fashion Group35%5%3 284
Quikr17%2%1 643
Övrigt 8%5 311
    
Portföljvärde  73 429
Nettoskuld  2 887
Substansvärde  70 503