Substansvärde

Sammansättning av Kinneviks substansvärde per 31 mars 2018

BolagKinneviks andelAndel av SubstansvärdetVerkligt värde (Mkr)
Zalando32%38%35 737
Millicom38%23%21 680
Tele230%16%15 210
Global Fashion Group35%6%5 300
Com Hem19%5%4 558
MTG20%5%4 551
Quikr17%2%1 426
Övrigt 5%4 879
    
Portföljvärde  94 286
Nettoskuld  1 079
Substansvärde  93 341