Substansvärde

Sammansättning av Kinneviks substansvärde per 31 mars 2019

BolagKinneviks andelAndel av SubstansvärdetVerkligt värde (Mkr)
Zalando32%34%28 417
Millicom38%25%21 358
Tele227%28%23 264
Global Fashion Group35%5%4 069
Quikr17%2%1 751
Övrigt 6%5 398
    
Portföljvärde  88 240
Nettoskuld  4 003
Substansvärde  84 257