Substansvärde

Sammansättning av Kinneviks substansvärde per 30 september 2018

BolagKinneviks andelAndel av SubstansvärdetVerkligt värde (Mkr)
Zalando32%35%27 187
Millicom38%25%19 391
Tele230%21%16 295
Global Fashion Group35%6%4 568
Com Hem19%6%4 999
Quikr17%2%1 622
Övrigt 6%4 713
    
Portföljvärde  82 821
Nettoskuld  4 106
Substansvärde  78 775