Substansvärde

Sammansättning av Kinneviks substansvärde per 30 juni 2018

BolagKinneviks andelAndel av SubstansvärdetVerkligt värde (Mkr)
Zalando32%41%39 165
Millicom38%21%19 883
Tele230%17%16 021
Global Fashion Group35%5%5 047
Com Hem19%5%4 921
MTG20%5%5 045
Quikr17%2%1 575
Övrigt 5%4 752
    
Portföljvärde  99 182
Nettoskuld  2 902
Substansvärde  96 409