Investeringscase

1. Vi är experter på att förstå komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden.

Detta ger oss möjlighet att stötta affärsmodeller som utnyttjar teknikens kraft för att tillgodose vitala vardagliga behov och göra konsumenternas liv bättre i den digitala tidsåldern. Vi har den starkaste healthtech-portföljen bland alla europeiska investerare och en framgångsrik, expanderande portfölj inom e-handel, fintech och foodtech.

2. Vi har en lång erfarenhet av att bygga nästa generation av vinnande företag.

Vi samarbetar med bolag i varje steg i deras resa och stöttar dem aktivt på lång sikt. Vårt entreprenöriella team har praktisk erfarenhet av att starta och driva företag genom perioder med betydande förändringar, digitalisering av affärsmodeller och milstolpar som förvärv och försäljningar.

3. Hållbarhetsprinciper är djupt inbäddade i vår investeringsprocess.

Vi tror starkt att investeringar i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi ser stora risker i att samarbeta med företag som ser på kortsiktiga vinster utan att tänka på de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser de kommer att ha på kommande generationer. Däremot vill vi hjälpa morgondagens digitala bolag att skapa en mer hållbar och motståndskraftig framtid.

4. Vi ger aktieägare tillgång till en portfölj av världens mest spännande privata företag,

vilket ger en sällsynt möjlighet för både privatpersoner och institutionella investerare att få extra stor avkastning från världens bästa digitala bolag. I synnerhet för privatinvesterare är det en unik investeringsmöjlighet att investera direkt i Kinnevik-aktien, eftersom det inte innebär ett behov av att uppfylla de höga trösklar som ofta läggs på traditionella private equity- och riskkapitalfonder.