Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Investera i Kinnevik

Kinnevik i siffror

39.3

Substansvärde (Mdkr)

30+

Portföljbolag

1936

Grundat

87.7

Total aktie- och sakutdelning sedan 2018 (Mdkr)

Investeringscase

1. Vi har praktisk erfarenhet av att navigera i komplexa affärsmiljöer

Våra investeringsansvariga har grundat och drivit snabbväxande bolag genom perioder av stor förändring, digitalisering av affärsmodeller och milstolpar som samgåenden, förvärv och exits. Vår verksamhetsmodell tillåter våra experter att spendera mycket tid tillsammans med teamen på våra bolag som aktiva samarbetspartners.

2. Vi har starka meriter när det gäller att bygga nästa generations vinnande bolag

På Kinnevik har vi alltid fokuserat på att hitta nästa generation vinnande bolag och att arbeta nära dem under årtionden av tillväxt. Den främsta anledningen till att vi kan göra det är att vi har flexibiliteten av permanent kapital, utan begränsningar vad gäller investeringsmandat eller att fonder behöver avslutas, vilket gör oss till en välplacerad partner för våra bolag i varje skede av deras resa.

3. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och investeringsprocess

Vi tror att för att vara ett långsiktigt framgångsrikt bolag måste du bidra till att göra världen till en bättre plats. Att integrera hållbarhet i bolags affärsmodeller och värdeskapande kommer att ge den största avkastningen för aktieägarna på lång sikt. Vi vill stötta morgondagens digitala bolag i att skapa en mer hållbar framtid eftersom vi helt enkelt tror att det kommer att ge oss en kommersiell fördel. Och vi föregår med gott exempel genom att sätta ambitiösa mål för oss själva.

4. Vi ger våra aktieägare tillgång till en portfölj med några av världens mest spännande bolag

Kinnevik erbjuder en möjlighet för privata och institutionella investerare att få tillgång till och exponering mot världens mest spännande, snabbväxande och tekniskt innovativa privata bolag. Och man kan välja att köpa och sälja våra aktier när som helst till marknadsvärde. Särskilt för privata investerare erbjuder Kinnevikaktien ett unikt sätt att få exponering mot venture och growth-bolag via en likvid aktie utan att behöva investera de stora summor som vanligtvis krävs för att gå in i tillgångsklassen. Vårt team, nätverk, finansiella flexibilitet, hållbarhetsfokus och starka meritlista är grunderna som gör att vi kan upprätthålla en stark pipeline av spännande investeringsmöjligheter.