Höjdpunkter i första kvartalet 2023

Ladda ner rapporten

”Under kvartalet började vi leverera på våra prioriteringar för 2023. Vi investerade betydande kapital för att öka vår ägarandel i Spring Health och Agreena, finansierat genom att sälja vårt återstående aktieinnehav i Teladoc vilket innebar att nettokassan alltjämt var över 10 Mdkr vid slutet av kvartalet. Marknadsklimatet var fortsatt volatilt och förvärrades ytterligare av oroligheter i banksystemet, med efterverkningar på det finansiella ekosystem våra bolag är en del av. Effekten på Kinnevik och våra bolag var begränsad, men händelserna är en viktig påminnelse om marknadernas bräcklighet och vikten av finansiell motståndskraft i osäkra tider.”

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 31 Mars 2023

Sustansvärde

55.5Mdkr

Sustansvärde

Förändring av substansvärde Q/Q

+5%

Förändring av substansvärde Q/Q

Totalavkastning 12 mån

-37%

Totalavkastning 12 mån

Substansvärde per aktie

SEK198

Substansvärde per aktie

årlig totalavkastning 5 år

+5%

årlig totalavkastning 5 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CEST

Välkommen att lyssna på presentationen av resultatet för det frjärde kvartalet och helåret 2022.


LÄNK TILL WEBCASTEN

(för att lyssna)

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

 

LÄNK TILL TELEFONKONFERENSEN

(för deltagare)