Höjdpunkter fjärde kvartalet och helåret 2023

ladda ner rapport

Bokslutskommuniké 2023

”2023 var ett utmanande år. Flera av våra bolag utvecklades inte i linje med våra förväntningar, vilket tyngde substansvärdet under året. Å andra sidan investerade vi ytterligare i våra mest lovande bolag genom att dra nytta av vår starka finansiella ställning och permanenta kapitalstruktur som möjliggjorde för oss att investera under ett år när många var pressade att göra motsatsen. Vi gjorde ett mindre antal väl valda investeringar i nya bolag i våra fokussektorer, och vi höll kraftigt tillbaka investeringarna i bolag där vi saknar övertygelse. Vi går därför in i 2024 med en starkare, mer koncentrerad portfölj, och en nettokassa på 7,9 Mdkr.”

Georgi Ganev, Kinnevik

Nyckeltal

Per 31 december 2023

Net asset value

48,2Mdkr

Net asset value

Substansvärde

171

Substansvärde

Förändring av substansvärde Q/Q

-5%

Förändring av substansvärde Q/Q

Förändring av substansvärde Y/Y

-9%

Förändring av substansvärde Y/Y

Totalavkastning 12 mån

-25%

Totalavkastning 12 mån

Årlig total avkastning 5 år

3%

Årlig total avkastning 5 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

Välkommen att lyssna på presentationen av resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2023.

Länk till webcasten

(för att lyssna)

De som önskar delta i telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen

(för deltagare)