Höjdpunkter i andra kvartalet 2023

Ladda ner rapporten

”Det är direkt avgörande för vårt långsiktiga värdeskapande att vi är disciplinerade i vår kapitalallokering och använder vår starka finansiella ställning till att maximera exponeringen i de bolag där vi har störst övertygelse. Under kvartalet förvärvade vi ytterligare aktier i Spring Health för 100 MUSD. Investeringen är ett utmärkt exempel på de möjligheterna som kan uppstå i det rådande klimatet och hur vi tar vara på dessa. Vår totala investering i Spring Health är den största sedan vi påbörjade vår förändringsresa för fem år sedan, och den har potential att bli en av våra mest framgångsrika.”

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 30 juni 2023

Substansvärde

54.0Mdkr

Substansvärde

Substansvärde per aktie

192

Substansvärde per aktie

Förändring av substansvärde Q/Q

(3)%

Förändring av substansvärde Q/Q

Förändring av substansvärde Y/Y

(12)%

Förändring av substansvärde Y/Y

Totalavkastning 12 mån

(9)%

Totalavkastning 12 mån

årlig totalavkastning 5 år

+3%

årlig totalavkastning 5 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CEST

Länk till webcasten (för att lyssna):

https://edge.media-server.com/mmc/p/2e7gcgkd

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen (för deltagare):

https://register.vevent.com/register/BIb062ed0e47e1498986afe08040314541

´