Höjdpunkter i tredje kvartalet 2021

Ladda ner rapporten report

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

”I den här miljön kan vi med vår starka finansiella ställning och de framsteg vi har gjort för att bygga en bred, betydande och balanserad tillväxtportfölj tillåta oss inte bara att investera mer i den befintliga portföljen, utan att också utforska nya och närliggande teman och sektorer. Dessutom utvärderar vi möjligheter till värdeskapande konsolidering, såsom den föreslagna sammanslagningen mellan Budbee och Instabox.”

Georgi Ganev, Kinneviks CEO

Nyckeltal

Per 30 september 2022

Substansvärde

58.0Mdkr

Substansvärde

Substansvärde per aktie

207

Substansvärde per aktie

Förändring av substansvärde Q/Q

-5%

Förändring av substansvärde Q/Q

Förändring substansvärde Y/Y

-24%

Förändring substansvärde Y/Y

Totalavkastning 12 mån

-52%

Totalavkastning 12 mån

Årlig totalavkastning 5 år

6%

Årlig totalavkastning 5 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CEST

Välkommen att lyssna på presentationen av resultatet för det tredje kvartalet 2022.


LÄNK TILL WEBCASTEN


(för att lyssna)

De som önskar delta i telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

 

LÄNK TILL TELEFONKONFERENSEN


(för deltagare)