Höjdpunkter i fjärde kvartalet och helåret 2022

Ladda ner rapporten

Bokslutskommuniké 2022

”Inflation och stigande räntor har lett till en markant lägre riskaptit bland investerare efter två år av överflöd. Detta har särskilt påverkat hur tillväxtbolag som våra värderas av marknaden, och har därigenom haft en betydande negativ inverkan på Kinneviks substansvärde under 2022. Våra portföljbolag vidtar ett antal åtgärder för att förbättra sin lönsamhet och minska sitt beroende av ny finansiering och har startat det nya året med mer motståndskraftiga affärsplaner. Detta i kombination med vår egen starka finansiella ställning, vår långsiktighet och vår aktiva ägarmodell gör att vi alltjämt kan hålla fokus på att fortsätta leverera på vår strategi.”

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 31 december 2022

Substansvärde

52.9Mdkr

Substansvärde

Substansvärde per aktie

189

Substansvärde per aktie

Förändring i substansvärde Q/Q

-9%

Förändring i substansvärde Q/Q

Förändring av substansvärde Y/Y

-27%

Förändring av substansvärde Y/Y

Årlig total avkastning

-56%

Årlig total avkastning

5 year tsr

5%

5 year tsr

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

Välkommen att lyssna på presentationen av resultatet för det frjärde kvartalet och helåret 2022.


LÄNK TILL WEBCASTEN

(för att lyssna)

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

 

LÄNK TILL TELEFONKONFERENSEN

(för deltagare)