Höjdpunkter i första kvartalet 2022

Ladda ner rapporten

"Första kvartalet 2022 var turbulent. Rysslands invasion av Ukraina, som Kinnevik starkt fördömer, orsakar massivt mänskligt lidande och störningar och kommer att ha långvariga effekter på människors liv och internationella relationer. Kinnevik har begränsad exponering mot de direkt berörda områdena och vårt fokus ligger på att trygga säkerheten för våra bolags anställda i regionen. På de onoterade marknaderna ser vi en flykt mot kvalitet i kombination med en press på värderingar som påverkar vår portfölj. Trots den nya makropolitiska och finansiella verkligheten är vi övertygade att kvalitetsbolag med innovativa kunderbjudanden kommer att fortsätta växa och skapa värde."

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 31 mars 2022

Substansvärde

67,9Mdkr

Substansvärde

Förändring substansvärde Q/Q

-6%

Förändring substansvärde Q/Q

Totalavkastning 12 mån

-2%

Totalavkastning 12 mån

Substansvärde per aktie

244SEK

Substansvärde per aktie

Årlig totalavkastning 5 år

21%

Årlig totalavkastning 5 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CEST

TILL AUDIOCAST


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
US: +1 631 913 1422
SE: +46 8 566 426 51

Kod
43894016#