Höjdpunkter i andra kvartalet 2022

Ladda ner rapporten

”När vi lägger första halvåret av 2022 bakom oss ser vi ett marknadsklimat som skiljer sig radikalt från det vi hade för ett år sedan. Efterdyningarna av pandemin med inflationstryck, störningar i leverantörskedjor och stigande räntor, vilka förvärrats av kriget i Europa, har satt stor press på värderingarna av tillväxtaktier. Förra året betonade vi att multipelexpansion stöttade vårt substansvärde, och nu står vi inför en rakt motsatt situation. Med vår långsiktiga syn på bolagsbyggande och starka finansiella position är vi fullt fokuserade på att stötta våra mest lovande bolag genom denna nedgång och vi utvärderar även kontinuerligt de investeringsmöjligheter som uppstår. Med det sagt är det sannolikt att det kraftigt försämrade marknadsklimatet kommer ha en negativ påverkan på de mindre motståndskraftiga bolagen i vår portfölj.”

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 30 juni 2022

Substansvärde

61.1Mdkr

Substansvärde

Substansvärde per aktie

218

Substansvärde per aktie

Förändring av substansvärde Q/Q

(10)%

Förändring av substansvärde Q/Q

Förändring av substansvärde Y/Y

(20)%

Förändring av substansvärde Y/Y

Totalavkastning 12 mån

(52)%

Totalavkastning 12 mån

Årlig totalavkastning 5 år

9%

Årlig totalavkastning 5 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CEST

TILL AUDIOCAST


Telefonnummer:
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
SE: +46 856642651

Kod:
23321031#