Höjdpunkter i tredje kvartalet 2021

Ladda ner rapporten

”Vi fortsätter att stärka och bygga ut vår tillväxtportfölj för att upprätthålla takten i vår strategiska transformation, och noterar ett stort intresse hos grundare och investerare att göra oss till sin partner. Detta är ett starkt bevis på vår förmåga att identifiera framtidens vinnare och vara en värdefull partner för dem på deras tillväxtresa för att forma morgondagens samhälle.”

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 30 september 2021

Substansvärde

75,8Mdkr

Substansvärde

Substansvärde Q/Q

-0,4%

Substansvärde Q/Q

Totalavkastning 1 år

41%

Totalavkastning 1 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CEST

TILL AUDIOCAST


Telefonnummer:

UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
SE: +46 856642651


Kod:
36768668#