Höjdpunkter i tredje kvartalet

Ladda ner rapporten

"I en tid när Covid-19 fortsätter att ha en stor och allvarlig påverkan på ett växande antal människor och länder ser vi ett fortsatt starkt momentum i våra digitala bolag under det tredje kvartalet. Utöver en god operativ utveckling i många av våra bolag har globala aktiemarknader också i allt högre grad omfördelat kapital till teknikbolag, vilket resulterat i en betydande multipelexpansion som stöttat utvecklingen av vårt substansvärde."

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 20 september 2020

Substansvärde

107,9Mdkr

Substansvärde

Substansvärde Q/Q

23%

Substansvärde Q/Q

Totalavkastning 1 år

+85%

Totalavkastning 1 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

TILL AUDIOCAST


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422


Kod

64229483#