Höjdpunkter i första kvartalet 2020

Ladda ner rapoporten

"Vi är imponerade av alla våra bolags förmåga och flexibilitet när det gäller att möta denna nya verklighet. Vi stöttar dem genom att se till att de vid sidan av kortsiktiga åtgärder för att sänka kostnader och säkerställa sina finansiella positioner, även behåller fokus på långsiktigt värdeskapande."

Georgi Ganev, CEO of Kinnevik

Nyckeltal

Per 31 mars 2020

Substansvärde

64,9Mdkr

Substansvärde

Substansvärde Q/Q

11%

Substansvärde Q/Q

Totalavkastning 1 år

10%

Totalavkastning 1 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

TILL AUDIOCAST


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422


Kod

73624137#