Third quarter 2019 Highlights

Ladda ner rapporten

”Under det tredje kvartalet tog Kinnevik viktiga steg i linje med vår strategiska riktning och vi gjorde betydande investeringar i vår hälsovårdsportfölj. Jag ser fram emot Kinneviks nästa kapitel”

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 30 September 2019

Substansvärde

92.0Mdkr

Substansvärde

Substansvärde KV/KV

+3%

Substansvärde KV/KV

Totalavkastning 1 år

(3)%

Totalavkastning 1 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CEST

TILL AUDIOCAST


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422


Kod

77215761#