Höjdpunkter i första kvartalet 2019

Ladda ner rapporten

"Det första kvartalet av 2019 har karakteriserats av en stark återhämtning i Kinneviks substansvärde"

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 31 march 2019

Substansvärde

84,3Mdkr

Substansvärde

Substansvärde KV/KV

20%

Substansvärde KV/KV

Totalavkastning 1 år

-13%

Totalavkastning 1 år