Höjdpunkter i fjärde kvartalet 2019

Ladda ner rapporten

"2019 karaktäriserades av en stark utveckling i våra stora noterade bolag och hög aktivitet i portföljen med investeringar i spännande nya och befintliga tillväxtbolag"

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 31 december 2019

Substansvärde

73.3Mdkr

Substansvärde

Substansvärde Q/Q

(1)%

Substansvärde Q/Q

Totalavkastning 1 år

40%

Totalavkastning 1 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

TILL AUDIOCAST


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422


Kod

83196960#