Höjdpunkter andra kvartalet 2019

Ladda ner rapport

"Vi ser ett genomgående starkt momentum i vår portfölj med en fortsatt hög aktivitet"

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 30 juni 2019

Net asset value

89,0Mdkr

Net asset value

Substansvärde

6%

Substansvärde

Totalavkastning 1 år

-16%

Totalavkastning 1 år

Change in nav

(20)%

Change in nav

1 year TSR

(52)5

1 year TSR

5 Year TSR

9%

5 Year TSR