Höjdpunkter i tredje kvartalet 2018

Ladda ner rapporten

"I början på 2018 meddelade vi intentionen att öka aktiviteten i vår onoterade portfölj. Och enbart under det tredje kvartalet har vi adderat sex nya företag"

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 30 september 2018

Substansvärde

78,8Mdkr

Substansvärde

Substansvärde Kv/KV

-18%

Substansvärde Kv/KV

Totalavkastning 1 år

10%

Totalavkastning 1 år