Höjdpunkter i fjärde kvartalet 2018

Ladda ner rapporten

"Vi har bland annat genomfört en strategiskt viktig sammanslagning mellan Tele2 och ComHem, genomfört tio nya investeringar, varav fyra i norden, och vi har stärkt vårt team med nya talanger"

Georgi Ganev, Kinneviks VD

Nyckeltal

Per 31 december 2018

Substansvärde

70.5Mdkr

Substansvärde

Substansvärde KV/KV

-10%

Substansvärde KV/KV

Totalavkastning 1 år

-16%

Totalavkastning 1 år