Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter.

Tom Boardman

Styrelseordförande
Visa mer +mindre -

Född: 1949
Nationalitet: Sydafrikansk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. 
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 10.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisionsutskottet, ledamot i Ersättningsutskottet.

Tom Boardman har varit styrelseledamot i Kinnevik AB sedan 2011 och valdes till styrelseordförande 2016. Han är även styrelseordförande i Millicom samt styrelseledamot i Nedbank Group, Woolworths Holdings, Royal Bafokeng Holdings och African Rainbow Minerals och var styrelseledamot i Vodacom Group 2009-2011. Tom hade under 1973-1986 olika chefsbefattningar inom gruvindustrin och detaljhandeln i Sydafrika. Mellan 1986 och 2002 hade Tom olika chefsbefattningar inom BoE Bank och 2003-2010 var han verkställande direktör i Nedbank Group. Tom har en fil.kand. i ekonomi (B Com) och examen i redovisning (CTA) från University of Witwatersrand, Sydafrika.

Dame Amelia Fawcett

Vice Styrelseordförande
Visa mer +mindre -

Född: 1956
Nationalitet: Amerikansk och brittisk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets övriga ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 10.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ordförande i Ersättningsutskottet, Ordförande i GRC-utskottet.

Dame Amelia Fawcett har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2011 och utsågs till vice styrelseordförande 2013. Hon är även ordförande för Standards Board for Alternative Investments, styrelseledamot för State Street Corporation i Boston i USA samt ordförande för bolagets Risk Committee, och medlem av Board of the UK Treasury. Dame Amelia är vice ordförande och Governor för London Business School, ordförande för Prince of Wales’ Charitable Foundation, och förtroendevald för Project Hope UK. Hon hade chefsbefattningar inom Morgan Stanley under 1987-2006, och var Vice Chairman och Chief Operating Officer för den europeiska verksamheten under 2002-2006. Hon var styrelseledamot för Guardian Media Group under 2007-2013 och ordförande under 2009-2013. År 2010 belönades hon med ordensutmärkelsen DBE (Dame Commander of the British Empire) av drottning Elizabeth II för hennes insatser inom den finansiella tjänstesektorn. Hon har en juristexamen från University of Virginia, USA, samt en kandidatexamen i historia från Wellesley College, USA.

Henrik Poulsen

Vice Styrelseordförande
Visa mer +mindre -

Född: 1967
Nationalitet: Dansk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 15.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisionsutskottet.

Henrik Poulsen valdes till styrelseledamot och utsågs till vice styrelseordförande i Kinnevik AB 2017. Han är verkställande direktör för Ørsted (f.d. DONG Energy). Innan han började på Ørsted år 2012 var Henrik verkställande direktör för det danska telekomföretaget TDC mellan 2008 och 2012 samt var även två år på KKR & Co efter sju år på ett antal ledande befattningar på Lego. Henrik har BSc- och MSc-examina i International Business samt Finance & Accounting från Århus School of Business.

Cynthia Gordon

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1962
Nationalitet: Brittisk medborgare.
Oberoende: Inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets övriga ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 1.381 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i GRC-utskottet.

Cynthia Gordon valdes till styrelseledamot i Kinnevik AB 2017. Hon är även styrelseledamot i Tele2 och var fram till och med februari 2017 verkställande direktör för Millicoms Africa Division. Innan hon tillträdde sin tjänst på Millicom 2015 spenderade Cynthia tre år på Ooredoo, ett telekommunikationsbolag i Mellanöstern, Nordafrika och Asien-Stillahavsområdet, som Chief Commercial Officer, samt nio år på Orange som Vice President, Business mellan 2001 och 2006 och som Vice President, Partnerships and Emerging Markets mellan 2009 och 2012. Mellan 2007 och 2009 var Cynthia Chief Commercial Officer på det ryska/östeuropeiska kommunikationsbolaget MTS. Cynthia har en BA i Business Studies.

Wilhelm Klingspor

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1962
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 1.315.474 A-aktier och 780.071 B-aktier.
Uppdrag i utskott: -

Wilhelm Klingspor har varit styrelseledamot i Kinnevik AB sedan 2004 och var styrelseledamot i Industriförvaltnings AB Kinnevik 1999-2004. Han var även styrelseledamot i BillerudKorsnäs 2012-2014 (styrelseledamot i Korsnäs 2003-2012). Wilhelm är VD för Hellekis säteri. Han är utexaminerad skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg.

Lothar Lanz

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1948
Nationalitet: Tysk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: -
Uppdrag i utskott: -

Lothar Lanz har varit styrelseledamot i Kinnevik AB sedan 2016. Han valdes även till styrelseordförande i Zalando 2016, där han varit styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet sedan 2014. Han är även styrelseordförande i Home24 och styrelseledamot i Axel Springer, TAG Immobilien och Dermapharm. Lothar var ekonomichef och operativ chef för Axel Springer 2009-2014 och innan dess ekonomichef på ProSiebenSat.1 Media i 12 år. Lothar examinerades med en Master of Commerce efter studier i Business Administration i Stuttgart och Berlin.

Erik Mitteregger

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1960
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 35.000 A-aktier och 165.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisionsutskottet, ledamot i Ersättningsutskottet.

Erik Mitteregger har varit styrelseledamot i Kinnevik AB sedan 2004. Han är även styrelseordförande för Firefly, Fasadglas Bäcklin, MatHem och Wise Group. Erik var Founding Partner och fondförvaltare på Brummer & Partners Kapitalförvaltning 1995-2002. Erik var 1989-1995 Head of Equity Research och del av ledningsgruppen för Alfred Berg Fondkommission. Erik har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm..

Mario Queiroz

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1966
Nationalitet: Brasiliansk och amerikansk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets övriga ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: -
Uppdrag i utskott: -

Mario Queiroz har varit styrelseledamot i Kinnevik AB sedan 2016. Han är Vice President of Product Management på Google där han ansvarar för konsumenthårdvara inklusive smartphones, Chromecast, Google Home, VR med flera. På Google har Mario tidigare lett produktutveckling av Android, internationalisering av produkter samt utbyggnaden av Googles forsnings- och utvecklingscenter utanför USA. Innan han började på Google 2005 hade Mario ett antal olika positioner på Hewlett-Packard, bland annat som Vice President of Operations och Senior Director of Global eCommerce. Mario var även styrelseledamot i Metro International 2008-2013. Han har BSc och MSc-examen i elektroteknik från Stanford University.

John Shakeshaft

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1954
Nationalitet: Brittisk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets övriga ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 2.880 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ordförande i Revisionsutskottet, ledamot i GRC-utskottet.

John Shakeshaft har varit styrelseledamot i Kinnevik AB sedan 2014. Han är även vice ordförande i styrelsen för Cambridge University, ordförande för Valiance Funds, Investment Director för Cornerstone Investment Managers samt styrelseledamot för Institute of Historical Research, London Symphony Orchestra och Trinity College, Cambridge. John var styrelseledamot för Tele2 2003-2014. Han har mer än 28 års erfarenhet från den globala finansiella sektorn och har haft ledande befattningar inom ABN Amro (2004-2006), Lazard LLP (2000-2002) och i Barings Bank (1994-2000). John har tidigare tjänstgjort som diplomat och har magisterexamen från Cambridge University.

Cristina Stenbeck

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1977
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav (inklusive eventuellt närstående person): 2.200 B-aktier. Cristina Stenbeck äger 25,9% av aktierna i Verdere S.à.r.l. direkt, och CMS Sapere Aude Trust reg., en stiftelse som Cristina Stenbeck är förmånstagare till, äger ytterligare 44,5% av aktiekapitalet. Verdere S.à.r.l. äger 28,3 miljoner A-aktier vilket motsvarar 43,8% av rösterna och 10,3% av kapitalet i Kinnevik.
Uppdrag i utskott: -

Cristina valdes till vice styrelseordförande i Kinnevik 2003 och var styrelseordförande under 2007-2016. Hon är för närvarande styrelseledamot i såväl ett av Kinneviks portföljbolag, Babylon Health, som Kinnevik. Hon är även styrelseledamot i Spotify. Cristina har tidigare suttit i styrelsen för ett antal av Kinneviks portföljbolag inom e-handel, finansiella tjänster och kommunikation, däribland Zalando, Invik & Co., Millicom, Tele2 och MTG. Cristina har en examen från Georgetown University i Washington DC, USA.

Årsstämman 2017 beslutade om omval av styrelseledamöterna Tom Boardman, Anders Borg, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Lothar Lanz, Erik Mitteregger, Mario Queiroz, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck, samt val av Cynthia Gordon och Henrik Poulsen till nya styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Tom Boardman till styrelsens ordförande. Den 5 augusti 2017 meddelade Anders Borg sin avgång ur Kinneviks styrelse.