Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter.

Dame Amelia Fawcett

Styrelseordförande
Visa mer +mindre -

Född: 1956
Nationalitet: Amerikansk och brittisk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 15.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ordförande i Utskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet, ledamot i Utskottet för Medarbetarfrågor och Ersättningar.

Dame Amelia har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2011, utsågs till vice styrelseordförande 2013 och valdes till styrelseordförande 2018. Hon är även oberoende styrelseledamot för State Street Corporation i Boston i USA. Dame Amelia är ordförande i Royal Botanic Gardens Kew, styrelseledamot i  Wellcome Trust och förtroendevald för Project Hope UK. Hon hade chefsbefattningar inom Morgan Stanley under 1987-2006, och var Vice Chairman och Chief Operating Officer för den europeiska verksamheten under 2002-2006. Hon var styrelseledamot för Guardian Media Group under 2007-2013 och ordförande under 2009-2013. År 2010 belönades hon med ordensutmärkelsen DBE (Dame Commander of the British Empire) av drottning Elizabeth II för hennes insatser inom den finansiella tjänstesektorn. Hon har en juristexamen från University of Virginia, USA, samt en kandidatexamen i historia från Wellesley College, USA.

Henrik Poulsen

Vice Styrelseordförande
Visa mer +mindre -

Född: 1967
Nationalitet: Dansk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 15.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisionsutskottet.

Henrik Poulsen valdes till styrelseledamot och utsågs till vice styrelseordförande i Kinnevik 2017. Han är styrelseledamot för ISS A/S samt ordförande för bolagets Revisionsutskott och verkställande direktör för Ørsted. Innan han började på Ørsted år 2012 var Henrik verkställande direktör för det danska telekomföretaget TDC mellan 2008 och 2012 samt var även två år på KKR & Co efter sju år på ett antal ledande befattningar på LEGO. Henrik har BSc- och MSc-examina i International Business samt Finance & Accounting från Århus School of Business.

Susanna Campbell

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1973
Nationalitet: Svensk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 1.700 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ordförande i utskottet för Medarbetarfrågor och Ersättningar, ledamot i revisionsutskottet.

Susanna Campbell valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2019. Hon är styrelseordförande i Röhnisch Sportswear, Ljung & Sjöberg, och Babyshop Group. Hon är även för närvarande styrelseledamot i Indutrade, Northvolt och Nalka Invest samt senior rådgivare på Norrsken VC. Mellan 2012-2016 var hon verkställande direktör för det svenska investmentbolaget Ratos, efter att ha anslutit från McKinsey & Co år 2003. Susanna har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm.

Wilhelm Klingspor

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1962
Nationalitet: Svensk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 1.148.242 A-aktier och 679.532 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisionsutskottet.

Wilhelm Klingspor har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2004 och var styrelseledamot i Industriförvaltnings AB Kinnevik 1999-2004. Han var även styrelseledamot i BillerudKorsnäs 2012-2014 (styrelseledamot i Korsnäs 2003-2012). Wilhelm är VD för Hellekis säteri. Han är utexaminerad skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg.

Brian McBride

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1955
Nationalitet: Brittisk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: -
Uppdrag i utskott: Ledamot i utskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet.

Brian McBride valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2019. Han är före detta styrelseordförande i ASOS, den globala e-handlaren inom mode och skönhet. Han är för närvarande styrelseordförande i Trainline, en ledande bokningsplattform för tåg och bussresor, styrelseledamot i Wiggle, en private equity-ägd e-handlare verksam inom sportcykling samt styrelseledamot i investmentbolaget Standard Life Aberdeen. Vidare sitter Brian i den brittiska regeringens Government Digital Service Advisory Board som verkar för digitalisering av den statliga förvaltningen, han är en senior rådgivare på Lazard, och är medlem av Scottish Equity Partners Advisory Board. Innan han tillträdde som styrelseordförande för ASOS var Brian Managing Director för Amazon UK, och innan det Managing Director för T-Mobile UK.

Charlotte Strömberg

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1959
Nationalitet: Svensk medborgare.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 4.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ordförande i Revisionsutskottet, ledamot i utskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet.

Charlotte Strömberg valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2018. Hon är för närvarande styrelseordförande i Castellum, vice styrelseordförande i Sofina och styrelseledamot i Clas Ohlson och Lindéngruppen AB. Charlotte är ledamot i Aktiemarknadsnämnden och medgrundare av DHS Venture Partners, en riskkapitalfond som stöds av alumner från Handelshögskolan i Stockholm. Charlotte har tidigare varit styrelseledamot i flera svenska börsbolag inom sektorerna finansiella tjänster, detaljhandel samt hotell och restaurang. Under 2006-2011 var Charlotte VD för den nordiska verksamheten på Jones Lang LaSalle. Innan hon började på Jones Lang LaSalle var Charlotte Head of Equity Capital Markets, och senare Head of Investment Banking, hos Carnegie Investment Bank. Charlotte har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Cecilia Qvist

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1972
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav (inklusive eventuellt närstående person): -
Uppdrag i utskott: Ledamot i utskottet för ersättnings- och medarbetarfrågor.

Cecilia Qvist valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2020. Hon är för närvarande vice ordförande i CINT och styrelseledamot i Trustly. Hon var tidigare Global Head of Markets på Spotify och senior rådgivare avseende bolagets globala tillväxtstrategi. Innan Cecilia började på Spotify år 2017 hade hon seniora befattningar på Ericsson och Swedbank. Cecilia har en MBA från University of Edinburgh.