Styrelsen

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter.

Dame Amelia Fawcett

Styrelseordförande
Visa mer +mindre -

Född: 1956
Nationalitet: Amerikansk och brittisk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets övriga ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 10.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ordförande i Ersättningsutskottet, Ordförande i GRC-utskottet.

Dame Amelia Fawcett har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2011, utsågs till vice styrelseordförande 2013 och valdes till styrelseordförande 2018. Hon är även ordförande för Standards Board for Alternative Investments, styrelseledamot för State Street Corporation i Boston i USA samt ordförande för bolagets Risk Committee, medlem av Board of the UK Treasury och styrelseledamot i Verdere S.á. r.l.. Dame Amelia är vice ordförande och Governor för London Business School och förtroendevald för Project Hope UK. Hon hade chefsbefattningar inom Morgan Stanley under 1987-2006, och var Vice Chairman och Chief Operating Officer för den europeiska verksamheten under 2002-2006. Hon var styrelseledamot för Guardian Media Group under 2007-2013 och ordförande under 2009-2013. År 2010 belönades hon med ordensutmärkelsen DBE (Dame Commander of the British Empire) av drottning Elizabeth II för hennes insatser inom den finansiella tjänstesektorn. Hon har en juristexamen från University of Virginia, USA, samt en kandidatexamen i historia från Wellesley College, USA.

Henrik Poulsen

Vice Styrelseordförande
Visa mer +mindre -

Född: 1967
Nationalitet: Dansk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 15.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisionsutskottet.

Henrik Poulsen valdes till styrelseledamot och utsågs till vice styrelseordförande i Kinnevik 2017. Han är verkställande direktör för Ørsted (f.d. DONG Energy). Innan han började på Ørsted år 2012 var Henrik verkställande direktör för det danska telekomföretaget TDC mellan 2008 och 2012 samt var även två år på KKR & Co efter sju år på ett antal ledande befattningar på Lego. Henrik har BSc- och MSc-examina i International Business samt Finance & Accounting från Århus School of Business.

Wilhelm Klingspor

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1962
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 1.315.474 A-aktier och 780.071 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i GRC-utskottet.

Wilhelm Klingspor har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2004 och var styrelseledamot i Industriförvaltnings AB Kinnevik 1999-2004. Han var även styrelseledamot i BillerudKorsnäs 2012-2014 (styrelseledamot i Korsnäs 2003-2012). Wilhelm är VD för Hellekis säteri. Han är utexaminerad skogsmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg.

Erik Mitteregger

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1960
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 35.000 A-aktier och 165.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i Revisionsutskottet, ledamot i Ersättningsutskottet.

Erik Mitteregger har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2004. Han är även styrelseordförande för Firefly, Fasadglas Bäcklin, MatHem och Wise Group. Erik var Founding Partner och fondförvaltare på Brummer & Partners Kapitalförvaltning 1995-2002. Erik var 1989-1995 Head of Equity Research och del av ledningsgruppen för Alfred Berg Fondkommission. Erik har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Mario Queiroz

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1966
Nationalitet: Brasiliansk och amerikansk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets övriga ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: -
Uppdrag i utskott: -

Mario Queiroz har varit styrelseledamot i Kinnevik sedan 2016. Han är Vice President of Product Management på Google där han ansvarar för konsumenthårdvara inklusive smartphones, Chromecast, Google Home, VR med flera. På Google har Mario tidigare lett produktutveckling av Android, internationalisering av produkter samt utbyggnaden av Googles forsnings- och utvecklingscenter utanför USA. Innan han började på Google 2005 hade Mario ett antal olika positioner på Hewlett-Packard, bland annat som Vice President of Operations och Senior Director of Global eCommerce. Mario var även styrelseledamot i Metro International 2008-2013. Han har BSc och MSc-examen i elektroteknik från Stanford University.

Cristina Stenbeck

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1977
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav (inklusive eventuellt närstående person): 25.914.686 A-aktier och 2.200 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ledamot i GRC-utskottet.

Cristina valdes till vice styrelseordförande i Kinnevik 2003 och var styrelseordförande under 2007-2016. Hon är för närvarande styrelseledamot i såväl ett av Kinneviks portföljbolag, GoEuro, som Kinnevik. Hon är även styrelseledamot i Spotify. Cristina har tidigare suttit i styrelsen för ett antal av Kinneviks portföljbolag inom e-handel, finansiella tjänster och kommunikation, däribland Zalando, Invik & Co., Millicom, Tele2 och MTG. Cristina har en examen från Georgetown University i Washington DC, USA.

Charlotte Strömberg

Styrelseledamot
Visa mer +mindre -

Född: 1959
Nationalitet: Svensk medborgare
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav inklusive eventuellt närstående person: 4.000 B-aktier.
Uppdrag i utskott: Ordförande i Revisionsutskottet, ledamot i Ersättningsutskottet, ledamot i GRC-utskottet.

Charlotte Strömberg valdes till styrelseledamot i Kinnevik 2018. Hon är för närvarande styrelseordförande i Castellum och styrelseledamot i Clas Ohlson, Sofina, Skanska och Bonnier Holding. Hon är även styrelseledamot i Ratos, men har inför årsstämman 2018 avböjt omval. Charlotte är ledamot i Aktiemarknadsnämnden och medgrundare av DHS Venture Partners, en riskkapitalfond som stöds av alumner från Handelshögskolan i Stockholm. Charlotte har tidigare varit styrelseledamot i flera svenska börsbolag inom sektorerna finansiella tjänster, detaljhandel samt hotell och restaurang. Under 2006-2011 var Charlotte VD för den nordiska verksamheten på Jones Lang LaSalle, ett globalt kapitalförvaltnings- och rådgivningsföretag specialiserat inom kommersiella fastigheter. Innan hon började på Jones Lang LaSalle var Charlotte Head of Equity Capital Markets, och senare Head of Investment Banking, hos Carnegie Investment Bank. Charlotte har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.