Extra bolagsstämma 2020

Kinnevik höll en extra bolagsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 10.00, på Convendum, Regeringsgatan 30 i Stockholm

Den extra bolagsstämman hölls för att besluta om styrelsens förslag om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier) som förväntas betalas ut till aktieägarna omkring den 17 september 2020.


Kallelse till extra bolagsstämman 2020

Informationsbroschyr 

Protokoll

Pressmeddelande