Valberedningens föreslagna styrelsesammansättning

02 May 2024, 08:00 am
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att valberedningen föreslår val av Claes Glassell och Maria Redin till nya styrelseledamöter vid årsstämman den 3 juni 2024. Valberedningen föreslår vidare omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter samt omval av James Anderson till styrelsens ordförande.

Claes Glassell har mer än 30 års erfarenhet av att leda life science-bolag, både i publik miljö och private equity-ägda. Han var Chief Operating Officer och President för Cambrex Corp 1999-2003, innan han blev verkställande direktör för Cerus Corp. 2004-2011 och sedan verkställande direktör för CMC Biologics 2011-2015. Claes har varit styrelseledamot i Cambrex sedan 2016 och var styrelseordförande i LSNE 2017-2021 samt styrelseordförande i Quotient Sciences 2019-2022. Därtill har han tidigare haft ledande befattningar och varit styrelseledamot i flera publika och privata bolag och branschorgan, inklusive Vitrolife AB, Cellartis AB, Nobel Chemicals, Berol Nobel, Cerus, Svenska Handelskammaren i New York samt Sveriges Kemiska Industrikontor. Han är för närvarande senior rådgivare till Permira.

Maria Redin har varit verkställande direktör för MTG sedan 2020, där hon tidigare var CFO och Head of Group Finance & Controlling. Maria började sin karriär på MTG som management trainee 2004 och arbetade sedan som CFO, och senare verkställande direktör, för MTG:s tidigare spel- och underhållningsbolag Bet24. Maria är styrelseledamot i Hemnet och var styrelseledamot i NetEnt 2012-2020.

Valberedningens ordförande Lawrence Burns, kommenterade: "Valberedningen är mycket glada över att detta år kunna utöka styrelsens storlek och föreslå nyval av Claes Glassell och Maria Redin, som båda tillför styrelsen värdefull erfarenhet från operativ skalning. Claes Glassell har en exceptionell bakgrund inom läkemedelsindustrin med sin gedigna erfarenhet från företag i USA. Maria Redin har erfarenhet av att driva och accelerera den globala utvecklingen och expansionen av MTG:s snabbväxande verksamheter inom onlinespel, och förvaltar nu en portfölj av spelstudios runt om i världen".

Valberedningen föreslår vidare val av Lawrence Burns (nominerad av Baillie Gifford), Erik Brändström, (nominerad av Spiltan Fonder), Marie Klingspor (nominerad av sig själv, Wilhelm Klingspor och Amelie Klingspor) samt Cristina Stenbeck (nominerad av Verdere S.à r.l., AMS Sapere Aude Trust fbo HS och AMS Sapere Aude Trust fbo SMS) till ledamöter i valberedningen samt att Lawrence Burns ska väljas till ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till Kinneviks årsstämma 2024. Valberedningen består av Lawrence Burns (ordförande), Hugo Stenbeck, Erik Brändström, Marie Klingspor samt styrelsens ordförande James Anderson.