Minskat antal aktier och röster i Kinnevik

30 Apr 2024, 08:00 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 april 2024 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 281 177 810, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 584 976 698.

Minskningen beror på att Kinnevik har löst in 379 312 incitamentsaktier av serie G 2019, 8 277 incitamentsaktier av serie C 2021, 11 250 incitamentsaktier av serie C 2022, 149 974 incitamentsaktier av serie C 2023, 8 277 incitamentsaktier av serie D 2021, 11 250 incitamentsaktier av serie D 2022 och 149 974 incitamentsaktier av serie D 2023 som innehafts av bolaget i eget förvar och av deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2019 samt 2021-2023.

Per den 30 april 2024 är aktierna i Kinnevik fördelade på två stamaktieserier och sju incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33 755 432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 243 217 233 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar en (1) stamaktie av serie B), och
  • 618 815 incitamentsaktier av serie D 2020, 396 523 incitamentsaktier av serie C 2021, 396 523 incitamentsaktier av serie D 2021, 541 505 incitamentsaktier av serie C 2022, 541 505 incitamentsaktier av serie D 2022, 855 137 incitamentsaktier av serie C 2023 och 855 137 incitamentsaktier av serie D 2023, samtliga med en röst vardera.