Kinnevik publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2023

04 Apr 2024, 08:00 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) publicerade idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på sin hemsida www.kinnevik.com.

”Kinnevik har alltid fokuserat på att hitta nästa generations vinnande bolag och att arbeta nära dem under årtionden av tillväxt. Med vårt erfarna team, vår aktiva ägarmodell, vårt permanenta kapital och vår långa erfarenhet har vi goda förutsättningar att stötta våra bolag att bygga långsiktigt hållbara och framgångsrika verksamheter.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Höjdpunkter från hållbarhetsredovisningen 2023

  • Vi fortsatte att aktivt stötta våra portföljbolag att implementera holistiska och affärsintegrerade hållbarhetsstrategier genom att bland annat anordna workshops och andra tillfällen att dela bästa praxis, samt bolagsspecifik rådgivning
  • Våra bolag fortsatte utveckla sitt arbete inom mångfald och inkludering, och 91% gjorde framsteg avseende sina respektive ambitioner och förbättringsområden. Därtill ökade den genomsnittliga andelen kvinnor i portföljens ledningsgrupper från 31% till 36% under året
  • Överträffade vårt klimatmål för portföljen då våra utsläppsrapporterande bolag minskade utsläppsintensiteten med 14% på årsbasis jämfört med vårt mål på 7%
  • Equileap rankade Kinnevik bland de främsta företagen i Sverige inom jämställdhet och vi var den enda investeraren på topp 10-listan. De berömde även särskilt vår policy för föräldraledighet
  • Fick betyget A- av CDP för vårt arbete och vår transparens inom klimatfrågor, vilket placerar oss bland de bästa 5% av de 23 000 rapporterande bolagen 2023
  • Köpte över 2 000 tCO2e koldioxidkrediter från Agreena och Charm Industrial, som båda är våra portföljbolag, samt från Frontiers portfölj