Kinnevik genomför det andra steget i försäljningen av dess innehav i Tele2 och erhåller 9,4 Mdkr i bruttoförsäljningsintäkt

25 Apr 2024, 18:00 pm
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Freya Investissement, ett bolag som kontrolleras gemensamt av den europeiska telekomkoncernen iliad och dess styrelseordförande och grundare Xavier Niel genom NJJ Holding, har erhållit de godkännanden av utländska direktinvesteringar i Sverige, Lettland och Litauen som krävs för att genomföra det andra steget i försäljningen av Kinneviks innehav i Tele2 AB (publ) som offentliggjordes den 26 februari 2024.

Det andra steget i transaktionen innefattar en bruttoförsäljningsintäkt om 9,4 Mdkr, utöver de 2,9 Mdkr som redan har erhållits. Det återstående tredje steget, motsvarande en bruttoförsäljningsintäkt om 0,7 Mdkr, förväntas genomföras under det tredje kvartalet 2024.

Med anledning av genomförandet av det andra steget i transaktionen, och som offentliggjordes den 17 april 2024, avser styrelsen att föreslå en extra kontant värdeöverföring om 23 kr per aktie, motsvarande sammanlagt 6,4 Mdkr, till årsstämman 2024. Den föreslagna extra kontanta värdeöverföringen kommer att ske genom ett aktiesplit- och automatiskt inlösenförfarande. Det fullständiga förslaget, inklusive villkoren för den extra kontanta värdeöverföringen, kommer framgå av kallelsen till årsstämman som kommer hållas den 3 juni 2024.