Inlösen av incitamentsaktier i Kinnevik

22 Apr 2024, 11:00 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har beslutat om inlösen av totalt 718 314 incitamentsaktier utgivna inom ramen för Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2019 samt 2021-2023.

Styrelsen har idag beslutat, i enlighet med Kinneviks bolagsordning, om inlösen av samtliga 379 312 utestående incitamentsaktier av serie G 2019 till följd av att det tillämpliga prestationsvillkoret inte har uppfyllts under perioden 1 april 2019 – 31 mars 2024, samt av 8 277 incitamentsaktier av serie C 2021, 11 250 incitamentsaktier av serie C 2022, 149 974 incitamentsaktier av serie C 2023, 8 277 incitamentsaktier av serie D 2021, 11 250 incitamentsaktier av serie D 2022 och 149 974 incitamentsaktier av serie D 2023 som innehas av bolaget i eget förvar och av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2021-2023.

Inlösen av samtliga utestående incitamentsaktier av serie G 2019 innebär att den av styrelsen till årsstämman 2024 föreslagna utdelningen om 137,87 kr per aktie av serie G 2019 som kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar sedan 2019 inte kommer utbetalas.