Ökat antal aktier och röster i Kinnevik

31 May 2023, 08:00 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 31 maj 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 281 896 124, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 585 695 012.

Ökningen beror på en nyemission av 2 010 222 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier av serie C 2023 och serie D 2023, som i enlighet med vad som beslutades av årsstämman har överlåtits direkt eller indirekt till deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram 2023.

Per den 31 maj 2023 är aktierna i Kinnevik fördelade på två stamaktieserier och tio incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33 755 432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 242 861 561 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar en (1) stamaktie av serie B), och
  • 379 312 incitamentsaktier av serie G 2019, 52 492 incitamentsaktier av serie C1 2020, 303 180 incitamentsaktier av serie C2 2020, 618 815 incitamentsaktier av serie D 2020, 404 800 incitamentsaktier av serie C 2021, 404 800 incitamentsaktier av serie D 2021, 552 755 incitamentsaktier av serie C 2022, 552 755 incitamentsaktier av serie D 2022, 1 005 111 incitamentsaktier av serie C 2023 och 1 005 111 incitamentsaktier av serie D 2023, samtliga med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 142 914 incitamentsaktier av serie C 2023 och 142 914 incitamentsaktier av serie D 2023).