Kinneviks kommentar avseende Silicon Valley Bank

13 Mar 2023, 09:00 am
Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) noterar meddelandet från amerikanska myndigheter avseende åtgärder för att stärka det amerikanska banksystemet, däribland skyddet av samtliga insättningar på Silicon Valley Bank (”SVB”). Kinnevik har tillsammans med ett fåtal portföljbolag arbetat med beredskapsplaner för att hantera eventuella likviditetsproblem. Den sammanlagda exponeringen är bedömd att vara icke materiell.

Färre än hälften av Kinneviks privata portföljbolag har viss exponering mot SVB. Kinneviks prorataandel av insättningar hos SVB uppgår till mindre än 20 MUSD. Ett fåtal portföljbolag är exponerade i en utsträckning där Kinnevik tillgängliggjorde kortfristig finansiering för att motverka affärsstörningar. Denna tilltänkta finansiering, som nu kan komma att inte vara nödvändig, uppgår till 6 MUSD.
 
Kinnevik själv har ingen exponering mot SVB, och håller sin kassaposition om 14 MdSEK i en blandning av konton och korträntefonder med de största nordiska bankerna.