Kinneviks delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

18 Oct 2023, 08:00 am · Regulatory information
”Marknadsklimatet för oss och våra bolag är fortsatt mycket utmanande och vi är inte nöjda med hur vårt substansvärde och aktiekurs har utvecklats. Vi stöttar våra bolag i att navigera de tuffa förhållandena genom att arbeta nära våra grundare och medinvesterare för att öka effektiviteten i varje verksamhet och för att hitta rätt balans mellan tillväxt och lönsamhet. Många svåra beslut måste fattas med avsikt att skapa en mer motståndskraftig portfölj positionerad för långsiktigt värdeskapande. Vi fortsätter arbeta i enlighet med vår strategi att investera ytterligare i de bolag där vi har högst övertygelse, allokera mer kapital i våra fokussektorer och ta vara på de möjligheter som ges i en marknad med lägre riskaptit.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga händelser

 • I linje med vår prioritering att investera mer i de bolag där vi har högst övertygelse gjorde vi följdinvesteringar i H2 Green Steel och Enveda. H2 Green Steel har nu en finansierad affärsplan och tar ett stort kliv mot att påbörja sin verksamhet mot slutet av 2025
 • Vi investerade i clean tech-bolaget Aira
 • Vi sålde hela vår andel i det tyska fintechbolaget Raisin
 • Instabee pressas av kraftigt fallande volymer i e-handeln och att kunderna i allt högre utsträckning väljer billigare leveransalternativ, vilket resulterade i en stor nedskrivning i kvartalet

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 1,5 Mdkr under kvartalet, däribland:
  • 871 Mkr i H2 Green Steel
  • 371 Mkr i Aira
  • 166 Mkr i Enveda
 • Hittills under 2023 har vi investerat totalt 4,5 Mdkr, fokuserat på följdinvesteringar och aktieförvärv i de bolag där vi har högst övertygelse
 • Vi sålde vår andel i Raisin för 275 Mkr under kvartalet. Hittills under 2023 har vi gjort försäljningar för totalt 1,3 Mdkr

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 50,8 Mdkr (180 kr per aktie), en minskning med 3,3 Mdkr eller 6% i kvartalet
 • Nettokassan uppgick till 7,6 Mdkr, motsvarande 17% av portföljvärdet vid kvartalets slut (8,1 Mdkr inräknat Tele2s utdelning i oktober)

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet.

Länk till webcasten (för att lyssna):

https://edge.media-server.com/mmc/p/prxi6wnc

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen (för deltagare):

https://register.vevent.com/register/BI9d6f1c09ce2043ffb5effecc637491ce

Bilagor