Ökat antal aktier och röster i Kinnevik

30 Jun 2022, 13:00 pm · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 280 174 197, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 583 973 085.

Ökningen beror på en nyemission av 1 212 450 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier av serie C 2022 och serie D 2022, som i enlighet med vad som beslutades av årsstämman 2022 har överlåtits direkt eller indirekt till deltagare i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2022.

Per den 30 juni 2022 är aktierna i Kinnevik fördelade på två stamaktieserier och tolv incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33 755 432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 242 418 116 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 133 stamaktier av serie B), och
  • 297 258 incitamentsaktier av serie G 2018, 39 158 incitamentsaktier av serie D 2019, 113 292 incitamentsaktier av serie E 2019, 113 292 incitamentsaktier av serie F 2019, 379 312 incitamentsaktier av serie G 2019, 53 242 incitamentsaktier av serie C1 2020, 309 480 incitamentsaktier av serie C2 2020, 629 615 incitamentsaktier av serie D 2020, 426 775 incitamentsaktier av serie C 2021, 426 775 incitamentsaktier av serie D 2021, 606 225 incitamentsaktier av serie C 2022 och 606 225 incitamentsaktier av serie D 2022, samtliga med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 9 975 incitamentsaktier av serie C 2021, 9 975 incitamentsaktier av serie D 2021, 55 570 incitamentsaktier av serie C 2022 och 55 570 incitamentsaktier av serie D 2022).