Ökat antal aktier och röster i Kinnevik

29 Apr 2022, 12:00 pm · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 29 april 2022 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278 961 747, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 582 760 635.

Ökningen beror på en nyemission av 264 532 stamaktier av serie X, som sedermera har omvandlats till 264 532 stamaktier av serie B. Per den 29 april 2022 är aktierna i Kinnevik fördelade på två stamaktieserier och tio incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33 755 432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 242 418 116 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik innehar 264 532 egna stamaktier av serie B), och
  • 297 258 incitamentsaktier av serie G 2018, 39 158 incitamentsaktier av serie D 2019, 113 292 incitamentsaktier av serie E 2019, 113 292 incitamentsaktier av serie F 2019, 379 312 incitamentsaktier av serie G 2019, 53 242 incitamentsaktier av serie C1 2020, 309 480 incitamentsaktier av serie C2 2020, 629 615 incitamentsaktier av serie D 2020, 426 775 incitamentsaktier av serie C 2021 och 426 775 incitamentsaktier av serie D 2021, samtliga med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 9 975 egna incitamentsaktier av serie C 2021 och 9 975 egna incitamentsaktier av serie D 2021).