Minskat antal aktier och röster i Kinnevik

29 Jul 2022, 08:00 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 29 juli 2022 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 280 154 247, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 583 953 135.

Minskningen beror på att Kinnevik har löst in 9 975 incitamentsaktier av serie C 2021 och 9 975 incitamentsaktier av serie D 2021 som bolaget haft i eget förvar.

Under juli har Kinnevik även omvandlat 39 158 incitamentsaktier av serie D 2019, 113 292 incitamentsaktier av serie E 2019 och 113 292 incitamentsaktier av serie F 2019 som innehafts av deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2019 till 265 742 stamaktier av serie B i enlighet med Kinneviks bolagsordning. Till följd av omvandlingen har antalet stamaktier av serie B i Kinnevik ökat under juli och uppgår till 242 683 858.

Per den 29 juli 2022 är aktierna i Kinnevik fördelade på två stamaktieserier och nio incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33 755 432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 242 683 858 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 133 stamaktier av serie B), och
  • 297 258 incitamentsaktier av serie G 2018, 379 312 incitamentsaktier av serie G 2019, 53 242 incitamentsaktier av serie C1 2020, 309 480 incitamentsaktier av serie C2 2020, 629 615 incitamentsaktier av serie D 2020, 416 800 incitamentsaktier av serie C 2021, 416 800 incitamentsaktier av serie D 2021, 606 225 incitamentsaktier av serie C 2022 och 606 225 incitamentsaktier av serie D 2022, samtliga med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 55 570 incitamentsaktier av serie C 2022 och 55 570 incitamentsaktier av serie D 2022).