Kinneviks delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

21 apr 2022, 08:00 am · Regulatory information

”Första kvartalet 2022 var turbulent. Rysslands invasion av Ukraina, som Kinnevik starkt fördömer, orsakar massivt mänskligt lidande och störningar och kommer att ha långvariga effekter på människors liv och internationella relationer. Kinnevik har begränsad exponering mot de direkt berörda områdena och vårt fokus ligger på att trygga säkerheten för våra bolags anställda i regionen. På de onoterade marknaderna ser vi en flykt mot kvalitet i kombination med en press på värderingar som påverkar vår portfölj. Trots den nya makropolitiska och finansiella verkligheten är vi övertygade att kvalitetsbolag med innovativa kunderbjudanden kommer att fortsätta växa och skapa värde.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga strategiska händelser

 • Vi fortsatte investera i temat ”framtidens arbete” genom två nya investeringar – Omnipresent, en SaaS-baserad anställningspartner, och SafetyWing, en leverantör av arbetskraftsförsäkringar
 • Transcarent, det första heltäckande hälso- och omsorgsföretaget för egenförsäkrade arbetsgivare, lades till portföljen
 • Vi ledde en finansieringsrunda i Agreena, som stödjer bönders övergång till regenerativa jordbruksmetoder genom marknaden för frivillig utsläppskompensation
 • Uppföljningsinvesteringar genomfördes i Lunar, Common och Joint Academy
 • Värderingar på de privata marknaderna kommer alltmer i linje med publika nivåer, vilket sätter kortsiktig press på vårt substansvärde men skapar långsiktiga möjligheter när tidvattnet vänder till förmån för aktiva investerare med lång investeringshorisont
 • Kinnevik rankade etta i VC-kategorin i Equality Groups internationella ”Equality, Diversity and Inclusion 2022 Private Equity & Venture Capital Index”

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 1.658 Mkr i kvartalet, inklusive:
  • 546 Mkr i Transcarent
  • 377 Mkr i Omnipresent
  • 211 Mkr i Lunar
  • 177 Mkr i SafetyWing
  • 127 Mkr i Agreena
 • Vi fortsatte omallokera kapital i vår tillväxtportfölj genom att frigöra 1,0 Mdkr från Teladoc, vilket läggs till de 2,2 Mdkr vi frigjorde förra kvartalet

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 67,9 Mdkr (244 kr per aktie), en minskning med 4,5 Mdkr eller 6% i kvartalet
 • Nettokassan uppgick till 5,0 Mdkr, motsvarande 7,8% av portföljvärdet vid kvartalets slut
 • Justerat för utdelningen från Tele2 som väntas i maj uppgick nettokassan till 8,1 Mdkr

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/oq7e39pi

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

UK: +44 3333 000 804
US: +1 631 913 1422
SE: +46 8 566 426 51

Kod: 43894016#