Kinnevik leder en private placement om 150 MUSD i Recursion med en investering om 75 MUSD

25 Oct 2022, 14:05 pm
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerat 75 MUSD i Recursion, ett bioteknikföretag baserat i USA med flera produkter i kliniskt stadie som industrialiserar läkemedelsutveckling genom avkodning av cellers biologi. Recursion är noterat på NASDAQ med tickern RXRX.

Recursion är ett bioteknikföretag som kartlägger och navigerar biologi och kemi med målet att förse patienter med bättre läkemedel snabbare och till en lägre kostnad. Recursion använder sofistikerade maskininlärningsalgoritmer för att analysera biljoner sökbara relationer inom biologi och kemi. Med sin enorma experimentella och beräkningsmässiga skala förenar Recursion teknik, biologi och kemi för att främja framtidens medicin.

Kinnevik har fördjupat sin exponering och sin expertis inom hälso- och sjukvård avsevärt under de senaste åren och investerar för att lösa några av de största utmaningarna i sektorn. Ett område som Kinnevik tidigare inte adresserat är den minskande produktiviteten inom upptäckt och utveckling av nya läkemedel, vilket leder till stigande kostnader, lägre effektivitet och otillfredsställda patientbehov. Det är en naturlig förlängning av vår hälsovårdsstrategi att investera i bolag som bygger och använder en kombination av AI och bioteknik för att upptäcka läkemedel som kan behandla eller bota sjukdomar på ett snabbare, billigare och mer effektivt sätt.

Kinnevik ledde den riktade emissionen på 150 MUSD med en investering på 75 MUSD. Kinnevik kommer att äga 7.653.061 klass A-aktier i bolaget, vilket motsvarar en ägarandel om cirka 4,2 procent.

"Recursions mycket sofistikerade bioteknik, stora och värdefulla egna databas med relaterbar biologisk och kemisk data, i kombination med en avancerad maskininlärningsplattform, resulterar i en överlägsen process för att upptäcka nya läkemedel. Recursions mission att avkoda biologi för att radikalt förbättra liv är mycket spännande, och vi ser fram emot att vara långsiktiga partners till Recursions visionära och ambitiösa ledningsgrupp på denna resa”, sade Natalie Tydeman, Senior Investment Director på Kinnevik.