VillageMD och Walgreens genomför en transformativ transaktion i vilken Kinnevik åtagit sig att sälja aktier i VillageMD för minst 340 MUSD

14 Oct 2021, 15:40 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag sitt stöd för Walgreens Boots Alliance (”WBA”) tillkännagivande att de avser investera ytterligare 5,2 MdUSD i VillageMD för att expandera bolagens partnerskap. Som en del av denna transformativa transaktion har Kinnevik åtagit sig att sälja aktier för minst 340 MUSD i VillageMD till WBA. Efter transaktionen förväntas Kinneviks kvarvarande ägarandel i VillageMD att uppgå till 4 procent.

WBA och VillageMD har kommit överens om att utöka och fördjupa sitt samarbete genom en transaktion där WBA kommer investera 5,2 MdUSD för att främja VillageMDs strategiska position inom värdebaserad primärvård. ”Village Medical at Walgreens” kommer att expandera till över 1 000 mottagningar fram till 2027, och över 50 procent av dessa mottagningar kommer öppnas i medicinskt underbetjänade områden. För att stötta denna ambition har Kinnevik åtagit sig att sälja en del av sitt innehav i VillageMD för minst 340 MUSD och förväntas bibehålla en ägarandel om cirka 4 procent till ett värde om cirka 535 MUSD, beroende på den slutliga storleken på Kinneviks försäljning. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och transaktionsvillkor och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021. VillageMD förblir ett fristående företag med en egen styrelse och ledning, och ett oberoende beslutsfattande.

Med WBAs investering kan VillageMD accelerera sin strategi att erbjuda omfattande, koordinerad och värdebaserad primärvård bland annat genom att expandera till bredare serviceområden vilket möjliggör ett högre engagemang för individer som hanterar kroniska sjukdomar eller behöver en ytterligare nivå av vård.

”VillageMD har förändrat hur primärvård erbjuds i USA och levererar både starkt efterfrågade förbättringar i kvalitet och kostnadsreduktioner. Det utökade partnerskapet med Walgreens är ett viktigt strategiskt steg för VillageMD och Kinnevik kvarstår som en stöttande ägare i bolaget,” sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

I Kinneviks delårsrapport för det första halvåret 2021 var Kinneviks investering i VillageMD värderad till 7 858 Mkr. Transaktionen värderar Kinneviks investering till 7,7 Mdkr, varav Kinnevik har åtagit sig att sälja en andel om minst 3,0 Mdkr och förväntas behålla en andel värd 4,7 Mdkr.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 kl. 15.40 CEST.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.