Minskat antal aktier och röster i Kinnevik

30 Jun 2021, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 juni 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.121.044, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.919.932.

Den 29 april 2021 beslutade bolagsstämman i Kinnevik om utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando till sina aktieägare genom ett aktieinlösen­program. Aktieinlösen­programmet innefattade en aktiesplit varigenom varje befintlig aktie i bolaget delades i två nya aktier, varav en var en så kallad inlösenaktie. Som ett resultat av aktiespliten ökade antalet aktier i Kinnevik tillfälligt med 278.121.044 aktier under maj 2021. Se pressmeddelande om tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik från den 31 maj 2021. De 278.121.044 inlösenaktierna löstes under juni 2021 in av Kinnevik som en del av aktieinlösen­programmet. Därefter uppgick antalet aktier i Kinnevik till 278.121.044, samma antal som före aktiespliten.

Per den 30 juni 2021 är aktierna i Kinnevik fördelade i två stamaktieserier och elva incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 241.911.206 stamaktier av serie B med en röst vardera, och                                                 
  • 42.034 incitamentsaktier av serie D 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie E 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie F 2018, 297.258 incitamentsaktier av serie G 2018, 41.325 incitamentsaktier av serie D 2019, 116.325 incitamentsaktier av serie E 2019, 116.325 incitamentsaktier av serie F 2019, 421.995 incitamentsaktier av serie G 2019, 63.200 incitamentsaktier av serie C1 2020, 355.440 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 800.160 incitamentsaktier av serie D 2020, samtliga med en röst vardera.

Per 30 juni 2021 informerar Kinnevik om att bolaget innehar 6.875 incitamentsaktier av serie C1 2020, 34.860 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 111.345 incitamentsaktier av serie D 2020 i eget förvar.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 30 juni 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen för att göra människors liv bättre och leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.