Kommentarer från valberedningen med anledning av deras förslag till ny styrelse

19 Mar 2021, 08:45 am

Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelande idag att valberedningen föreslår val av  James Anderson till ny styrelseordförande och val av Harald Mix till ny styrelseledamot vid årsstämman i april 2021. Vidare förslår valbereningen återval av Susanna Campbell, Brian McBride, Charlotte Strömberg och Cecilia Qvist till styrelseledamöter. Dame Amelia Fawcett, Henrik Poulsen och Wilhelm Klingspor ställer inte upp till omval.

Anders Oscarsson, ordförande för valberedningen sa:

”Förra året började jag och mina kollegor arbetet med att omforma Kinneviks styrelse, främst med fokus på att rekrytera individer som representerar innovativ och global spetskompetens inom investeringar. Timingen har varit lyckosam för oss som aktieägare. Imorse meddelades att James Anderson kommer lämna Baillie Gifford i april 2022 efter vad som kommer att ha varit 39 utomordentligt framgångsrika år med bolaget. Parallellt är vi stolta (att meddela) att James accepterat att axla rollen som Kinneviks styrelseordförande redan i år medan han påbörjar sin övergång.”

Om James långsiktiga partnerskap med Kinnevik de senaste 7 åren tillade Cristina Stenbeck: ”Under vår gemensamma tid i valberedningen sedan 2014 har vi lärt känna James som en omtänksam person som ansvarat för att bygga en stor ägarandel i Kinnevik. Idag äger Baillie Giffords kunder mer än 27 miljoner aktier och det är vår förståelse från diskussionerna med James under rekryteringsprocessen att det kommer vara med samma djärva och orubbliga övertygelse som han och hans team allokerat kapital till Kinnevik som han snart kommer leda Kinneviks styrelses strategiska och övervakande arbete.”

Om Kinnevik sa James Anderson, ”Jag känner mig väldigt tacksam för  att nomineras till potentiell styrelseordförande för Kinnevik. Jag har länge beundrat bolaget som ett fantastiskt exempel på en tålmodig, engagerad och typiskt svensk investeringsstil. Kinneviks ledarskap har redan gjort stora framsteg mot att omfamna de stora tillväxtinvesteringarna som finns tillgängliga med hänsyn till det anseende bolaget med rätta åtnjuter och det långsiktiga kapital det kan erbjuda.”

Om nomineringen av Harald Mix till Kinneviks styrelse tillade Anders Oscarsson, ”Jag är lika glad över att Harald accepterat att ansluta till styrelsen vid en tidpunkt, när hans entreprenöriella sätt att bygga den riskkapitalgrupp som han grundade och hans enastående erfarenhet av att skapa hållbara och framåtblickande företag som arbetar i europeisk skala, är avgörande för Kinneviks framtid.”

Harald Mix sa: ”Jag är hedrad att nomineras som en potentiell styrelseledamot för Kinnevik. Jag tror att företaget har en unik position bland svenska investmentbolag baserat på den starka företagskulturen, entreprenörsandan och med dess engagerade ochlångsiktiga ägare.”

Anders avslutade med att säga: ”Vi är tacksamma över Dame Amelia Fawcett, Henrik Poulsen och Wilhelm Klingspors ovärderliga bidrag till alla nivåer av företaget över många år. Till Wilhelm Klingspor vill jag och mina kollegor i valberedningen rikta ett särskilt tack för hans långa engagemang för Kinnevik och dess intressebolag under mer än 30 år som medlem av grundarfamiljen och som styrelseledamot.”

För mer information om den föreslagna styrelsen, se Kinnevik.com.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.