Kinnevik största ägare i Kolonial efter att ha deltagit i finansieringsrunda som leddes av Softbank och Prosus

08 Apr 2021, 07:30 am

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget deltar med 200 MNOK i Kolonials senaste finansieringsrunda. Rundan om 2,2 miljarder MdNOK leddes av Softbank och Prosus och innehåller 1,2 MdNOK i nya aktier samt 1,0 MdNOK i befintliga aktier som förvärvats från existerande aktieägare. Efter rundan är Kinnevik Kolonials största aktieägare, med 21% av bolaget.

Det nyligen resta kapitalet kommer användas till att finansiera Kolonials internationella expansionsplaner som börjar i Finland med ett nytt lager som öppnar i Helsingfors senare i år. Bolaget förbereder också en 2022-lansering på den tyska dagligvarumarknaden som uppgår till 220 MdEUR. Som ett förberedande steg inför den internationella expansionen uppdaterar Kolonial sitt varumärke och byter namn till Oda.

Odas mission är att vara den mest effektiva onlinebaserade matbutiken i världen och de har världsledande plockeffektivitet på 212 UPH (enheter processade per arbetstimme i lagret), jämfört med 169 UPH hos den ledande brittiska onlinebaserade dagligvaruhandeln under 2020. Dess unika affärsmodell baseras på nordiska principer om anställdas välmående och ett åtagande till hållbarhet såväl som proprietär lagerautomation och datadrivna processer.

”Vi är glada över den starka utvecklingen för Oda och dess internationella expansionsplaner. Sedan vår första investering 2018 har Karl och hans team konsekvent imponerat på oss med deras kombinerade fokus på tillväxt och effektivitet och de har uppnått produktivitetsnivåer i världsklass i orderhanteringen. Vi är glada över att välkomna andra ledande, globala tech-investerarna Softbank och Prosus som aktieägare och ser fram emot att arbeta med dem för att stötta Odas tillväxtplaner och internationella expansion,” säger Georgi Ganev, Kinneviks vd. 

I Kinneviks bokslutskommuniké för 2020 var Kinneviks investering i Oda värderad till 1 087 Mkr. Av Kinneviks deltagande på cirka 200 MNOK i den nya finansieringsrundan var cirka 170 miljoner investerade redan under 2019 i form av ett konvertibelt lån vilket konverteras till aktier med en sedvanlig rabatt i finansieringsrundan. De senaste månaderna har Oda konsekvent slagit sin budgeterade tillväxt, satt nya rekordnivåer i produktivitet och gjort betydande framsteg i förberedelserna för internationell expansion. Denna utveckling i kombination med den nya finansieringsrundan som värderar bolaget till 7,5 MdNOK, med det nya kapitalet inräknat, innebär starka referenspunkter för ett värde på Kinneviks investering som motsvarar en värdehöjning om över 40 procent till strax under 1,6 Mdkr.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.