Kinnevik investerar i Pleos finansieringsrunda om 150 MUSD

06 Jul 2021, 07:00 am

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget investerat 22 MUSD i Pleos finansieringsrunda om 150 MUSD, över sin pro rata-andel. Det resta kapitalet kommer användas för att stötta företagets växande kundbas på 17 000+ bolag och för att utveckla nya funktioner för utgiftshantering på plattformen.

Andreas Bernström, Senior Investment Director på Kinnevik, kommenterade: ”Kinnevik investerade i Pleo redan 2018. Vi såg tidigt en enorm potential i affärsidén och Pleos produkter, såväl som i grundarteamet som leds av Jeppe Rindom och Niccolo Perra, båda seriella fintech-entreprenörer med stora framgångar och expertis bakom sig. Vi är stolta över att fortsätta stötta ett företag som vi tror växer fram som kategorivinnare inom sitt område och hjälper både växande och etablerade företag att hantera sina betallösningar på ett förenklat och effektivt sätt. ”

Finansieringsrundan om 150 MUSD tillskriver Pleo en värdering om 1,7 MdUSD, vilket implicerar ett värde på Kinneviks investering om 1,9 Mdkr inklusive de 227 Mkr som investerades i rundan. I Kinneviks rapport för första kvartalet 2021 var Kinneviks andel i Pleo värderad till 434 Mkr. Med utgångspunkt i finansieringsrundans värdering, Pleos fortsatt starka operationella utveckling och alltmer stärkta framtidsutsikter, ser Kinnevik tillräckligt starka referenspunkter för en värdering av Kinneviks investering i Pleo i linje med finansieringsrundan. Det motsvarar en höjning av substansvärdet med cirka 1,3 Mdkr eller 4,5 kr per Kinnevik-aktie.

Det omvärderade verkliga värdet av Kinneviks investering i Pleo kommer slutföras och rapporteras i Kinneviks delårsrapport för det andra kvartalet som publiceras den 12 juli 2021.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen för att göra människors liv bättre och leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.