Kinnevik investerar i Pleos finansieringrunda om 200 MUSD för att fortsätta bygga på sin avkastning om mer än 10x investerat kapital

09 Dec 2021, 07:04 am
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerat i Pleos finansieringsrunda om 200 MUSD. Kinneviks investering uppgick till 25 MUSD i en blandning av nya och existerande aktier. Det nya kapitalet kommer användas till att expandera Pleos produkterbjudande från utgiftshantering till en holistisk uppsättning finansiella verktyg för sina kunder. Finansieringsrundan värderar Pleo till 4,5 MdUSD före transaktionen, cirka 180 procent högre än värderingen i Kinneviks senaste kvartalsrapport, och motsvarar en avkastning på Kinneviks aggregerade investeringar som överstiger 10x över de senaste tre åren innan dagens annnonserade investering tas i beräkning.

Pleo jobbar idag med över 20 000 företag och hanterar deras anställdas sammanlagda årliga utgifter på över 1 MdUSD med stark kundnöjdhet. Detta tillsammans med den mängd data som Pleo har tillgång till, i kombination med bristen på innovation från etablerade aktörer, gör att Pleos adresserbara marknad kan stäcka sig lång bortom utläggshantering till ett holistiskt erbjudande av finansiella verktyg till sina kunder.

Andreas Bernström, Senior Investment Director på Kinnevik, kommenterade: ”Det senaste decenniet har tekniken förenklat och transformerat många aspekter av våra dagliga beteenden. Pleo, likt Slack och Zoom i deras respektive områden, förändrar användarupplevelsen i hanteringen av utlägg på jobbet. Bolagets framgång är en kombination av ett orubbligt fokus på produktinnovation och stark exekvering inom marknadsföring, onboarding och go-to-market. Kanske viktigast av allt har grundarna ett verkligt engagemang och fokus på sin personal och företagskultur. Vi tror att Pleo är i en unik position för att bli en kategorivinnare och vi på Kinnevik ser fram emot att fortsätta stötta företaget framöver.”

Jeppe Rindom, vd och medgrundare av Pleo, kommenterade: "Andreas och Kinnevik såg tidigt potentialen i det vi byggde och det är fantastiskt att ha haft deras stöd genom var och en av våra fyra senaste finansieringsrundor. Kinnevik är en investerare med långsiktighet och utan begränsningar, vilket för ett snabbväxande företag är en fantastisk kombination av styrkor att ha som stöd.”

Finansieringsrundan om 200 MUSD leddes av Alkeon och Coatue och värderar Pleo till 4,5 MdUSD före transaktionen. Det är cirka 180 procent högre än den värdering av Pleo som reflekterades i det verkliga värdet om 2 Mdkr för Kinneviks andel i Pleo i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2021. Det omvärderade verkliga värdet av Kinneviks investering i Pleo kommer slutföras och rapporteras i Kinneviks delårsrapport för det fjärde kvartalet som publiceras den 3 februari 2022, med hänsyn till ett flertal faktorer utöver den senaste finansieringsrundan.