Kinnevik investerar 115 MUSD i Jobandtalent, världens ledande digitala bemanningsföretag

01 Dec 2021, 09:06 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 115 MUSD i Jobandtalent, en marknadsplats som matchar arbetstagare med tillfälliga roller och syftar till att göra arbetsmarknaden mer flexibel och tillgänglig genom att riva hindren för jobbsökande och anställning.

Jobandtalent har egenutvecklad jobbmatchningsteknik för att para ihop arbetastagare med tillfälliga roller på företag inom en rad sektorer inklusive logistik, e-handel, lager och tillverkning.

Digitalisering och globalisering tvingar arbetsgivare att anpassa sig till nya sätt att arbeta, och företag förväntas ta en större del av ansvaret för tillfälliga arbetstagare vilka möjliggör många av de nya och innovativa tjänster som tillhandahålls inom ett antal av Kinneviks fokussektorer. Inom konsumenttjänster har Kinnevik i allt högre grad fokuserat på kurerade marknadsplatser som hjälper till att lösa ett starkt fragmenterat utbud av produkter och tjänster, och enabler-företag som hjälper till att lindra smärtpunkter för konsumentinriktade företag. Jobandtalent-investeringen ligger i skärningspunkten mellan dessa teman.

Jobandtalents mål är att göra det enkelt för människor att hitta regelbundet, pålitligt arbete och ta del av den trygghet och de förmåner som vanligtvis förknippas med heltidsanställning – inklusive pensioner, sjuk- och semesterersättningar och utbildningar. Arbetarstagare kan ansöka om och hantera roller, skicka in pappersarbete, skriva kontrakt och få betalt, helt i Jobandtalent-appen. Företaget har sitt huvudkontor i Madrid och verkar för närvarande på 9 marknader med mer än 1 300 företag som använder plattformen. Över 100 000 arbetastagare har använt Jobandtalent för att hitta tillfälliga roller bara under de första nio månaderna av 2021.

Natalie Tydeman, Senior Investment Director på Kinnevik kommenterade: "Vi är glada över att investera i Jobandtalent och att stödja deras innovation på den moderna arbetsmarknaden genom deras workforce-as-a-service-plattform, och att placera människor tillbaka i centrum för anställningen, när Jobandtalent accelererar sin tillväxt."

Juan Urdiales, medgrundare och vd för Jobandtalent kommenterade: "Vi är glada över att ha Kinnevik som stöttar oss i nästa steg av vår resa. Kinnevik har en imponerande meritlista i att bygga framgångsrika och hållbara globala företag och delar vår långsiktiga syn och vår ambition att ha en verklig inverkan på livet för arbetstagare runt om i världen.”

Kinnevik ledde finansieringsrundan på 500 MUSD med en investering på 115 MUSD för en andel på 5 procent, tillsammans med SoftBank Vision Fund 2. Rundan tillskriver Jobandtalent en värdering på 2,35 MdUSD. Kapitalet kommer att användas för att påskynda företagets expansion på nyckelmarknader som USA, avsevärt öka storleken på dess teknik- och försäljningsteam under de kommande två åren och lägga till nyckelroller i ledande befattningar. Jobandtalent växer med 130% årligen och är EBITDA lönsamt.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.