Kinnevik har genomfört utskiftningen av sitt innehav i Zalando och inleder omregistrering till Tyska Zalandoaktier

23 Jun 2021, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget i enlighet med tidigare kommunicerad tidplan genomfört utskiftningen av Kinneviks aktieinnehav i Zalando till aktieägarna i form av Zalandoaktier registrerade hos Euroclear Sweden (”Svenska Zalandoaktier”) samt att omregistrering till Zalandoaktier registrerade hos Clearstream i Tyskland ("Tyska Zalandoaktier") inleds idag onsdag den 23 juni 2021. Innehavare av Svenska Zalandoaktier kan från och med idag till och med onsdagen den 14 juli 2021 kostnadsfritt omregistrera sina Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier. Omregistreringen genomförs för att aktieägarna ska kunna genomföra transaktioner med de utskiftade Zalandoaktierna på Frankfurtbörsen. Vidare har Skatteverket den 21 juni 2021 publicerat sina allmänna råd avseende fastställande av anskaffningskostnad för de Svenska Zalandoaktier som skiftats ut.

Kinneviks innehav i Zalando skiftades av tekniska skäl ut i form av Svenska Zalandoaktier. Under perioden 23 juni - 14 juli 2021 erbjuder Kinnevik innehavare av Svenska Zalandoaktier, som innehavaren inte kan handla med på någon börs, att kostnadsfritt omregistrera dessa till Tyska Zalandoaktier som går att handla med på Frankfurtbörsen där Zalandoaktien är noterad. Omregistreringen kommer genomföras efter anmälningsperioden, och omkring den 21 juli 2021 kommer Tyska Zalandoaktier levereras till de aktieägare som väljer att delta i omregistreringen. Omregistrering baserat på inkomna anmälningssedlar kan även komma att genomföras under anmälningsperioden. Vidare kan innehavare av Svenska Zalandoaktier när som helst omregistrera sina Svenska Zalandoaktier till Tyska Zalandoaktier enligt instruktion från den bank som administrerar innehavarens VP-konto eller i enlighet med instruktioner från förvaltare, för detta tar banker och andra förvaltare emellertid normalt ut en avgift. Notera att Zalandoaktieägare som inte deltar i omregistreringen, eller som själva inte ser till att omregistrera sina Svenska Zalandoaktier, kommer att äga Zalandoaktier som det inte går att handla med på någon börs.

Beroende på om aktieägarens innehav är direkt- eller förvaltarregistrerat behöver olika åtgärder vidtas för att delta i omregistreringen. En informations­broschyr med ytterligare information och detaljerade instruktioner om omregistreringen finns tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Utskiftning av Zalando” (som finns under avsnittet ”Investerare”).

Allmänna råd från Skatteverket avseende fastställande av anskaffningskostnad för de Svenska Zalandoaktier som skiftats ut publicerades av Skatteverket den 21 juni 2021. De allmänna råden finns tillgängliga på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Deklarations­underlag” (som finns under avsnittet ”Investerare”) och på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

Aktieägare som har frågor om transaktionen bör kontakta sin bank eller förvaltare eller Kinneviks telefonsupport som bemannas av Computershare för mer information.

Telefon: 08 46 00 73 89
Email: kinnevik@computershare.se

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon: +46 (0)70 762 00 50
Email: press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen för att göra människors liv bättre och leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.