Kinnevik bekräftar utforskning av en potentiell transaktion i förhållande till sitt innehav i Babylon

30 May 2021, 17:00 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) noterar förekomsten av mediaartiklar om en potentiell specialförvärvsbolagstransaktion för Babylon Holdings Limited (”Babylon”) och bekräftar att en potentiell transaktion undersöks.

Inget slutgiltigt beslut har fattats för att genomföra någon transaktion. Kinnevik har i detta skede inga ytterligare kommentarer men kommer att kommunicera vidare om och när det är lämpligt.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2021 kl. 17.00 CEST.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen för att göra människors liv bättre och leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.