Kinneviks styrelseordförande Dame Amelia Fawcett ställer inte upp för omval

05 nov 2020, 12:30 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsens ordförande Dame Amelia Fawcett har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval vid årsstämman 2021.

Dame Amelia Fawcett valdes in i Kinneviks styrelse 2011, utsågs till vice styrelseordförande 2013, och valdes till styrelseordförande 2018. Kinneviks valberedning har inlett arbetet med att hitta en ersättare för Dame Amelia Fawcett i tid till årsstämman 2021.

Anders Oscarsson, ordförande i valberedningen, kommenterade: ”Från valberedningen vill jag framföra vår tacksamhet till Dame Amelia för hennes väsentliga bidrag under hennes tio år i Kinneviks styrelse, och hennes ledarskap under hennes senaste tre år som styrelseordförande. Valberedningen ser fram emot att presentera sitt förslag till ny styrelseordförande för Kinnevik under bolagets fortsatta framgångsrika transformation.”

Dame Amelia Fawcett kommenterade: ”Det har varit en ära och ett privilegium att tjänstgöra i Kinneviks styrelse under de senaste tio åren. Under den här tiden har Kinnevik genomgått en omfattande strategisk transformation, och idag är Kinnevik i en stark position i såväl de nordiska som globala marknaderna. Bolaget har en spännande portfölj av välkända tillväxtbolag som levererar betydande värden till aktieägarna genom att bygga långsiktigt hållbara bolag. Jag vill tacka alla aktieägare för deras stöd i möjligheten att vara en liten del i den fantastiska historia som Kinnevik utgör.”

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 12.30 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.