Kinnevik utnämner Natalie Tydeman till Senior Investment Director

02 Dec 2020, 08:00 am

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag Natalie Tydeman börjar på Kinnevik som Senior Investment Director. Natalie kommer sitta i ledningsgruppen och tillträder i januari 2021.

Natalie Tydeman har starka meriter inom riskkapitalinvesteringar med fokus på snabbväxande teknikföretag inom underhållning, utbildning och hälsa/välbefinnande. Hon har omfattande erfarenhet från ledande positioner inom teknik- och medieföretag och en djup expertis inom affärslanseringar och utrullning av ny teknik. Natalie är även en erfaren styrelseledamot och hon sitter för närvarande i styrelserna för Stockholmnoterade Nordic Entertainment Group och Modern Times Group. Natalie har en MBA från Harvard Business School och en examen från Oxforduniversitetet.

”Det gläder mig att välkomna Natalie till Kinnevik som Senior Investment Director. Med hennes långa erfarenhet inom teknikfokuserade investeringar samt operativa erfarenhet inom mediesektorn kommer Natalie att vara ett bra komplement till vårt investeringsteam där hon främst kommer att fokusera på tillväxtinvesteringar i Europa. Natalie är en värdedriven ledare med starkt fokus på att bygga hållbara bolag med en positiv påverkan. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med henne i vårt fortsatta skifte mot att bli Europas ledande noterade tillväxtinvesterare”, sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

”Kinnevik kombinerar en mycket framgångsrik missionsdriven investeringsstrategi med ett starkt fokus på att bygga hållbara bolag. Från mina styrelseuppdrag i NENT och MTG har jag haft möjlighet att lära känna den starka kultur och entreprenörsanda som genomsyrar bolagen i Kinnevikfamiljen och jag ser mycket fram emot att bli en del av Kinnevikteamet”, sade Natalie Tydeman.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.